PARTNERS – Open doors

Open Doors is actief in meer dan 60 landen en werkt met ruim 1400 mensen die zich toewijden aan het steunen en versterken van vervolgde christenen. Met trots en dankbaarheid staan wij al jaren zij aan zij met Open Doors in deze missie. Samen bewandelen we de straten van gerechtigheid.
Wees die ene man, vrouw of jongere die vanuit geloof onderdeel is van het plan dat God heeft met de wereld. We bidden dat jouw aanmelding voor de Muskathlon@home een grote impact heeft op jouw eigen leven en omgeving, maar bovenal voor vervolgde christenen.
Dit jaar komen we met de Muskathlon@home voor Open Doors in beweging voor de onderstaande projecten. Selecteer de missie waar jij onderdeel van wilt zijn en schrijf je in. Alleen of samen met een team.

 

Doel 1 – Steun en versterk geheime gelovigen in Azië

Gevangene 42  – “Het eerste wat ze me hier in de gevangenis afpakten was mijn naam. Mijn naam werd ‘gevangene 42’. Hiermee riepen ze me elke morgen naar de verhoorkamer. Telkens weer stelden ze me een uur lang dezelfde vragen. ‘Waarom was je in China? Ging je naar de kerk? Ben je een christen?’. Ben ik een christen? Ja. Ik hou van de Here Jezus. Maar als ik dat toegaf, zouden ze me vermoorden.”

Terug naar Noord-Korea

Jaren geleden vluchtte ik vanuit Noord-Korea naar China. Daar leerde ik Jezus Christus kennen. Toen ik op een doodgewone dag over straat liep, stopte er plots een auto naast me. Een aantal mannen stapte uit, greep me vast en duwde me in de auto. Toen we wegreden, besefte ik dat mijn leven voorbij was.

Na een paar weken in de Chinese gevangenis werd ik overgebracht naar een gevangenis in Noord-Korea. Daar werd ik veroordeeld tot vier jaar heropvoedingskamp. In dit kamp werkte ik minstens twaalf uur per dag. Ik leefde in een nachtmerrie. Maar toen ik ziek werd en daardoor vrijgesteld van het werk, ontdekte ik licht in de duisternis. In de veronderstelling dat ik alleen was in mijn barak, keek ik op van een deken in de hoek die plots beweging vertoonde. Zachte, maar onherkenbare stemgeluiden kwamen eronder vandaan. Ik sloop erheen en probeerde er iets uit op te maken. Het duurde even voor ik me realiseerde wat er voor me plaatsvond. De vrouw onder de deken sprak in tongentaal. Daar was iemand aan het bidden! Ik was niet meer alleen!

Gods aanwezigheid

Sindsdien zocht ik naar een geschikt moment om de vrouw ons gedeelde geloof kenbaar te maken. Toen we tijdens het werk korte tijd alleen waren, greep ik mijn kans. Ik liep naar haar toe en zei: ‘Gegroet in de naam van Jezus Christus’. Ze schrok verschrikkelijk, maar ik kon haar snel kalmeren. Samen vormden we een geheime kerk in het kamp. Als we het aandurfden spraken we het Onze Vader en de Apostolische Geloofsbelijdenis uit.
Nog steeds breng ik elke dag door in de gevangenis. Maar niet voor lang meer. De Here God is bij me geweest, elke dag, elk uur, elke minuut en elke seconde. Gisteren werd aangekondigd dat ik zou worden vrijgelaten. Ik heb hier maar twee jaar gezeten. Het eerste wat ik ga doen, is mijn man en kinderen opzoeken. We hebben elkaar al jaren niet gezien. Maar de Here God heeft over mij gewaakt en ik geloof en ik bid dat Hij ook hen op elk moment van de dag beschermt. Ik moet en zal hen vertellen over deze liefhebbende God.”

Projecten

In samenwerking met lokale partners ondersteunt Open Doors christenen in Azië. Dit doet de organisatie met bijvoorbeeld:

 • het verspreiden van noodhulp, voedsel, medicijnen, kleding;
 • het maken van MP3-spelers met christelijk materiaal;
 • het trainen van kerkleiders.

Doel: voor elke 6 euro krijgt een vervolgde christen een Bijbel.
Kom nu in beweging voor de geheime gelovigen in Azië!

 

Doel 2 – Steun en versterk geheime gelovigen in Afrika

Hoop temidden van bruut geweld

In april 2020 werd het dorp waar pastor Jeremiah met zijn gezin woont, aangevallen door militante Fulani-herders. De predikant uit Nigeria zit tussen de verschroeide overblijfselen van zijn huis als hij vertelt over de dag van de aanval. “We hebben de regering om hulp gesmeekt, maar er werd niks ondernomen. We bidden dat de Fulani-strijders zich zullen bekeren.”

De verwoestende aanval

Op 23 april 2020, rond 16 uur, begon de nachtmerrie. “We werden opgeschrikt door geweerschoten en stuurden onze vrouwen en kinderen daarop meteen naar het dichtstbijzijnde dorp. De mannen bleven op wacht staan.”, vertelt Jeremiah. Ongeveer een kwartier later werd het dorp omsingeld door zwaargewapende Fulani-herders. Ze droegen automatische wapens en toortsen om het dorp plat te branden. Onder hevig geweervuur vluchtte Pastor Jeremiah samen met de andere dorpsbewoners weg. Niet iedereen bracht het er levend vanaf.

Vertrouwen in Gods plan

Dit soort gewelddadige vervolgingen zijn vandaag de dag voor veel gelovigen in Nigeria onderdeel van het christelijke leven. Tijdens de coronapandemie is het aantal dodelijke aanvallen in de regio alleen maar toegenomen.
Pastor Jeremiah leidt zijn gemeente als een herder door deze tragedie heen. Hij herinnert hen er dagelijks aan dat ze het overleefd hebben door Gods genade, en dat God nog steeds een plan met hun leven heeft: “We moeten God de eer geven. Hij leeft en zal ons helpen.” Ondanks de gegronde angst voor nieuwe aanvallen, weigeren ze als christen om zich te bewapenen. “Ook als we sterven zijn we in Gods hand.”

Projecten

In samenwerking met lokale partners steunt Open Doors christenen in Afrika onder andere met:

 • microkredieten om een bedrijf op te starten;
 • weerbaarheidstrainingen die christenen voorbereiden op vervolging;
 • het verspreiden van Bijbels en materialen voor kinderen en jongeren;
 • hulp aan predikanten, evangelisten en zendelingen;
 • traumazorg.

Doel: de bedragen voor noodhulp en microkredieten variëren. Voor 130 euro geeft Open Doors een discipelschapstraining.
Kom nu in beweging voor de geheime gelovigen in Afrika

Doel 3 – Steun en versterk geheime gelovigen in het Midden-Oosten

De wanhoopsdaad

Toen Farah – de tienjarige dochter van de islamitische Taher en Donya – ernstig ziek werd, waren haar ouders ten einde raad. Ze brachten haar naar allerlei moslimleiders die voor haar baden, maar er kwam geen verbetering in haar toestand. Uit wanhoop vroeg Donya uiteindelijk aan christelijke vrienden om te bidden voor genezing. Niet veel later dartelde het meisje weer gezond en vrolijk rond.

Dit was voor Donya en Taher de aanzet om Jezus Christus aan te nemen als hun Heer. “Het was alsof een last van mijn schouders viel”, vertelt Taher. Het koppel kende de verhalen over invallen van de geheime dienst bij huiskerken. Toch hield dit hun niet tegen om samenkomsten met andere christenen te organiseren. Een tijd lang ging het goed, maar uiteindelijk sloeg het noodlot toe. Taher kreeg een onheilspellend telefoontje terwijl hij aan het werk was. “Taher, je moet naar huis komen, nu!” De geheime politie bleek zijn huis binnengevallen te zijn.

Vol overgave

Donya was die ochtend thuis en herinnert zich het voorval nog goed. De geheime politie haalde alles overhoop op zoek naar bewijs van hun christelijk geloof. “In onze huiskerk zongen we altijd het lied ‘Alles geef ik over aan Jezus’”, vertelt Donya. “En we vroegen elkaar dan: ‘Ben jij bereid en ben jij er klaar voor om alles over te geven aan Hem?’.” Terwijl de agenten haar huis van boven tot onder uitzochten, zei Donya tegen de Here God: “Ik ben er klaar voor om alles aan U over te geven.”

Maandenlang gevangenschap

Zodra Taher zijn huis binnenstapte, werd hij gearresteerd, geblinddoekt en weggevoerd. Wekenlang zetten autoriteiten hem onder druk om namen van andere christenen prijs te geven. Nacht na nacht werd hij ondervraagd, maar hij liet niets los. Na een paar maanden besloot de rechtbank Taher vrij te laten, onder de voorwaarde dat hij zou stoppen met evangeliseren. Maar net als Petrus in de Bijbel, gaf Taher hier geen gehoor aan. “Ik ging naar huis en pakte mijn werk voor de Heer meteen weer op.”

Maar de situatie werd te gevaarlijk. De geheime dienst bleef Taher en zijn familie in Iran op de voet volgen. De constante druk begon te zwaar te wegen op het gezin en tot overmaat van ramp kon Taher geen werk meer vinden. Na intens gebed besloot de familie ’s nachts Iran te ontvluchten.

‘Jezus Christus is alles waard’

Nu wonen Taher, Donya, Farah en hun andere dochter Arezoo als vluchtelingen in Turkije. Makkelijk is het niet, want ze kennen de taal niet en hun rechten in het land zijn erg beperkt. Toch blijven ze zich hoopvol en in vertrouwen richten op de Here God.
Taher heeft zelfs zijn ondervragers en de geheime dienst vergeven. “De tijd die ik met de Here Jezus in de gevangenis had, bracht me echte vrijheid.”
Op de vraag of dit alles – het verlies van hun bezittingen, huis en vrienden – het waard was, antwoordt Donya: “Jezus Christus is alles waard en we hebben, naar mijn mening, nog geen enkele prijs voor Hem moeten betalen.”

Projecten

Open Doors steunt christenen in het Midden-Oosten via Centers of Hope bijvoorbeeld met:

 • noodhulp voor slachtoffers van oorlog en conflicten in de regio;
 • eten of andere basisbenodigdheden;
 • traumazorg zodat mensen hun ervaringen met vervolging en geweld kunnen verwerken;
 • microkredieten of begeleiding bij het zoeken naar werk;
 • activiteiten voor jong en oud om de gemeenschap te versterken.

Doel: een kledingpakket voor een persoon kost 50 euro, een voedsel- of hygiënepakket voor een persoon kost 85 euro en een bijdrage voor het werk in de Centers of Hope kost 120 euro.
Kom nu in beweging voor de geheime gelovigen in het Midden-Oosten!

In de voetsporen van Anne van der Bijl komen wij in actie voor vervolgde christenen. Wat begon als de missie van één man is nu de roeping van vele. Gewapend met de opdracht vanuit Openbaring 3:2 ‘Wees wakker en versterk het overige dat dreigt te sterven’ wijdde hij zijn leven aan God en de verspreiding van Bijbels. Het waren niet de gebalde vuisten die zorgden voor doorbraak, maar juist zijn gevouwen handen.

Oh hallo daar 👋 Wil je op de hoogte blijven over Muskathlon 2023 in België?

Schrijf je dan in om.

We sturen je geen spam! Lees ons privacybeleid voor meer informatie.